Trade What you see

Mỗi khi thiết lập lệnh Mua , là bạn cần phải ý thức được rằng : đã có một ai đó bán cho bạn.
Việc bạn mua cho dù ở bất kỳ giá nào, thì tại điểm mua bất kỳ dù thấp hay cao bạn cũng là người thay thế vị thế mua trước đó của người đã bán cho bạn.
Nếu mua ở giá càng cao, đó chính là lúc bạn thay thế người khác “ đu ở vùng giá cao”

The 5 Keys

Key Level Vs. Area of High Confluence

What’s the difference between a “key level” and “an area of high confluence?”

*KEY LEVEL: 

  • Dynamic support or resistance level that has a very high chance of price reacting to and reversing from = presents trade opportunities

 

SHAKE SHACK STOCK (SHAK) = KEY LEVEL OF DYNAMIC SUPPORT


*AREA OF HIGH CONFLUENCE:

  • An axis point where multiple price action traits/factors cross each other that has a very high chance of price reacting to and reversing from = presents trade opportunities 

WALMART STOCK (WMT) = AREA OF HIGH CONFLUENCE

Plotting Support & Resistance - Market Examples

MICROSOFT STOCK (MSFT):

SHOPIFY STOCK (SHOP):

SHAKE SHACK STOCK (SHAK):

USDCHF:

NZDUSD:

NZDCHF:

Using The Higher Time Frames - Market Examples

*Support & resistance that sticks out and jumps out at you and is 

visually obvious on the monthly time frame makes it a key level

CANOPY GROWTH CORPORATION STOCK (CGC):

BEYOND MEAT STOCK (BYND):

FUNKO STOCK (FNKO):

AUDJPY – Monthly Time Frame


AUDCAD – Monthly Time Frame

CHFJPY – Monthly Time Frame

CADJPY – Monthly Time Frame

Dynamic S & R